Frank-Ivo Van Damme

Contact

Frank-Ivo Van Damme
Sint-Lucaslaan 22
2180 Ekeren
België
www.fivandamme.eu

Biografie

Frank-Ivo (°1932) studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen onder leiding van Gustaaf C. De Bruyne en René De Coninck.

In 1962 was hij laureaat van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen, met promotoren Jos Hendrickx en Mark F. Severin, in 1971 studeerde hij af aan het Plantin Hoger Instituut voor Typografie.

In 1957 en 1965 kreeg hij de Prijs Baron de Brouwer voor hoogdrukgravure.

Hij is stichtend lid van Graphia vzw en medestichter van het Internationaal Exlibriscentrum van Sint-Niklaas.

Verder was hij uitgever van het jongerentijdschrift Pijpkruid en stichter van de Vrije Vespertekenschool Merksem, die later uitgroeide tot de Stedelijke Academie Antwerpen, district Merksem.

In 1992 werd hij eredirecteur van deze instelling. Hij nam deel aan talloze tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Over zijn werk zijn talloze publicaties verschenen.

Samen met letterkundige en kalligraaf Joke van den Brandt heeft hij artistiek begaafde kinderen (5) en kleinkinderen (15).

Techniek en thema's

Frank-Ivo wordt wereldwijd gewaardeerd voor zijn grafisch werk in hout- en diepdruk. Hij heeft eveneens naam gemaakt als portrettekenaar en boekillustrator.

Zwierige soepelheid, lyrische kracht, goedmoedige humor en optimistische levenslust zijn de termen waarmee zijn gevarieerde werk beschreven wordt.

Wereldliteratuur, mythologie en erotiek zijn vaak weerkerende thema’s.

Ex librissen

Van Damme is een monument in de Belgische ex-librisgeschiedenis. Hij maakt al sedert 1954 ex librissen en zijn oeuvre omvat meer dan 850 exemplaren, hoofdzakelijk in houtsnede of in kopergravure.

Zijn handelsmerk is de sensuele, levenskrachtige vrouw, maar hij kan de meest uiteenlopende opdrachten aan, waarbij hij zich telkens verdiept in de eigenheid van de titularis.

Technisch is hij een virtuoos, inhoudelijk is hij een voortdurende bron van humor, verbeelding en inlevingsvermogen. Zijn erotische ex librissen zijn bijzonder gegeerd.