Nieuwe Abonnees

Graphia 2022/3

  • Mr. Buckincx Hendrik uit Londerzeel (B)
  • Mevr. Roxs – Tyssens Marion uit Nederland
  • Mr. Streppel Toon uit Nederland

Familienieuws

De coronapandemie heeft ook onze ex-librisfamilie niet gespaard.

Los van deze ingrijpende pandemie, werd ons bestuur helaas voor het droeve feit gesteld dat onze webdesigner/ webmaster, Jef Inghelbrecht op 09 augustus 2022 in het Franse Reims overleed ten gevolge van een hartstilstand. Daarmee verliest onze vereniging niet alleen een minzame en betrouwbare vriend, maar ook haar creatieve en geënthousiasmeerde digitale gelaat.

We hebben zijn echtgenote Liesbeth en zijn kinderen, in de mate van het mogelijke, onze morele steun en blijken van medeleven toegezegd bij deze compleet onverwachte gebeurtenis.

Het verheugt ons bijzonder, dat zijn zonen Denis en Gilles, het in overweging hebben willen nemen om deze levendige erfenis van hun vader verder leven in te blazen. Dat verzekert ook de verdere aanwezigheid van zijn ziel in ons midden.