Vraag & aanbod

19 ex-librisverhalen van Dirk Mattelaer


Uilenex-librissen van Tony Sebrechts

Het voorbije jaar recenseerden we in dit tijdschrift reeds het overzichtsoeuvre “Geschiedenis van het moderne Belgische ex libris” van Karl Vissers en de epische “ Negentien markante verhalen” van Dirk W.E. Mattelaer. Nu wordt daar het thematische “Uilen-ex-libris” van emeritus notaris Tony Sebrechts aan toegevoegd.

Tony Sebrechts heeft in ex-libriskringen naam en faam verworven als fanatiek verzamelaar van het uilenthema met een collectie van ruim 4.000 originele stukken. In 2012 publiceerde hij reeds “ATHENA en haar UIL”, een kijkboek met passende toelichting (zie Boekmerk 42/2013 blz. 44). Voor het nieuwe boek heeft hij een selectie gemaakt van andere boekmerken uit zijn verzameling en geeft daarmee zo goed mogelijk een representatief overzicht, ook op het vlak van stijlen en technieken.

In deze stijlvolle en oogstrelende uitgave worden weerom 200 boekmerken voorgesteld waarin uilen een betekenisvolle rol of bijrol spelen. De selectie bestrijkt ruim de hele 20ste eeuw. Met dit boek heeft de auteur bewust de nadruk gelegd op het kijkplezier: de beperkt gehouden teksten geven nuttige toelichting bij de prenten in hoge resolutie, zonder exhaustief te willen zijn.

Gegadigden kunnen zich, mits betaling van een vriendenprijs van 30€ (verzending inclusief), aanmelden bij de auteur met opgave van hun naam en postadres. Ook van de vorige uitgave “ATHENA en haar UIL” zijn nog onder dezelfde voorwaarden, enkele exemplaren beschikbaar.


Tony Sebrechts

sebrechtstony@gmail.com

BE14 4163 1037 0183

Ex Libris Gravures van Guido Mariman

  • Blurb uitgave door graficus Francis Dirix
  • Boek afdrukken, 118 Pagina’s
  • Klein vierkant, 18×18 cm
  • Het bevat 136 afgebeelde opusnummers

Het is uitzonderlijk bij ex-libriskunstenaars dat hun ganse œuvre te boek wordt gesteld.  Guido Mariman is erin geslaagd al zijn ex-librisgravures in dit boek samen te brengen.
Bestellen via internet :  BLURB Francis Dirix Ex Libris Gravures Guido Mariman

Hedwig Pauwels zijn kunstvorm in het Ex Libris

  • Blurb uitgave door Francis Dirix
  • Boek afdrukken, 108 Pagina’s
  • Klein vierkant, 18×18 cm
  • Het bevat afgebeelde opusnummers vanaf 922 t.e.m. 1366

In dit boek bracht graficus Francis Dirix, in opdracht voor kunstenaar Hedwig Pauwels, een aanvulling van zijn exclusieve ex-libriswerken.

Deze kleine uitgave is een aanvulling van het reeds door Graphia uitgegeven œuvre van Hedwig in 2008 vanaf opus 922.
Bestellen via internet :  BLURB Francis Dirix Ex Libris Gravures Guido Mariman