# 55 # 56 # 57 # 58 # 59 # 60 # 61 # 62 # 63 # 64 # 65 # 66 # 67 # 68 # 69 # 70 # 2021|1 # 2021|2 # 2021|3 # 2021|4 # 2022|1 # 2022|2 # 2022|3 # 2022|4 # 2023|1 # 2023|2 # 2023|3 # 2023|4 # 2024|1

Juli - Augustus - September 2019

Editoriaal

Het augustusnummer is traditioneel onze kunstenaarsportfolio. Dit jaar krijgt de succesvolle Fedor Shurmelev de volle aandacht. Shurmelev is een van de vele jonge grafici uit Wit-Rusland die in de afgelopen jaren hun werk hebben voorgesteld op de Duitse Jahrestagung.

Niet zonder succes overigens: dank zij de kwaliteit van dat werk (en de bereidheid om aan redelijke prijzen te werken) gingen ze doorgaans met een behoorlijke lijst opdrachten naar huis.

Voor de vaak pas afgestudeerde of nog studerende grafici betekent dat een welkome bron van inkomsten, voor de ex-libriswereld de hoopvolle vaststelling dat het met de toekomst van het boekmerk misschien nog wel snor zit.

Shurmelev is een bijzonder talent. Al vanaf zijn twaalfde nam hij deel aan wedstrijden, tentoonstellingen en kunstprojecten, zowel nationaal als internationaal.

Hij is vooral graficus, maar ook boekontwerper en ex-libriskunstenaar.

Zijn meestal tweekleurige etsen (vaak met aquatint) combineren in een symbolische voorstelling het figuratieve met een zekere abstrahering. Het gebruik van grote witvlakken en rode accenten geven een poëtische diepte aan zijn doorgaans door de Griekse mythologie geïnspireerde beelden.

Aan de staatsacademie van Minsk kreeg Shurmelev les van Roman Sustov, een docent die hij erg hoog inschat. Een andere prof aan die academie, Ekaterina Kenigsberg, schreef voor Graphia een tekst over het werk van haar pupil. Een ingekorte versie van het origineel vindt u in dit nummer, aangevuld met een schets van Fedors ex-libriswerk.

Verder bieden we u de ets Aegeus aan, door de kunstenaar voor deze uitgave ontworpen. Het blad is geïnspireerd door de mythe over Theseus en de Minotaurus. De prent is een uitbeelding van de zelfmoord van Aegeus, Theseus’ vader. Volgens de mythe had Theseus met zijn vader afgesproken dat hij bij zijn terugkeer witte zeilen zou hijsen indien hij de Minotaurus had overwonnen.

Op die manier zou Aegeus meteen bij het verschijnen van het schip van zijn zoon weten hoe de strijd was afgelopen. Theseus was de afspraak echter vergeten. Aegeus, die bij het zien van de zwarte zeilen concludeerde dat zijn zoon dood was, stortte zich uit verdriet van de klif waar hij op de uitkijk stond.

Aan deze portfolio werd ook de opuslijst tot mei 2019 van Fedor Shurmelev toegevoegd.

Jaarlijks abonnement, 4 nummers van Graphia

België: € 50

op rekening
IBAN BE92 0689 4147 1923 Belfius op naam van:

Graphia vzw.
Bruin de Beerlaan 23
9111 Belsele
België

andere landen: € 60

bij voorkeur in EURO op rekening
IBAN BE92 0689 4147 1923 Belfius
op naam van:

Graphia vzw.
Bruin de Beerlaan 23
9111 Belsele
België

De volledige artikels kan je lezen in Graphia, tijdschrift voor ex-libriskunst, nummer 65.

Dit prestigieuze tijdschrift in kleurendruk en in A4- formaat is één van de belangrijkste documentatiebronnen over ex-libriskunst in de Nederlandse taal.

Het verschijnt vier keer per jaar. Elke aflevering telt minstens 48 bladzijden en ruim 90 kwaliteitsgetrouwe afbeeldingen.

In de teksten wordt werk van ex-libriskunstenaars voorgesteld, worden trends en activiteiten in de ex-libriswereld besproken en boekmerken inhoudelijk geanalyseerd.

Het blad wil vooruitkijken, maar vergeet niet terug te blikken op historische ontwikkelingen en oude bronnen. Boekmerk wordt eveneens in het buitenland verspreid met samenvattingen in het Duits, Engels, Frans en Italiaans.