# 55 # 56 # 57 # 58 # 59 # 60 # 61 # 62 # 63 # 64 # 65 # 66 # 67 # 68 # 69 # 70 # 2021|1 # 2021|2 # 2021|3 # 2021|4 # 2022|1 # 2022|2 # 2022|3 # 2022|4 # 2023|1 # 2023|2 # 2023|3 # 2023|4 # 2024|1

Juli - Augustus - September 2020

EDITORIAAL

Het augustusnummer is traditioneel onze kunstenaarsportfolio. Net als Fedor Shurmelev, de kunstenaar aan wie we vorig jaar een portfolio hebben gewijd, komt Aleksandr Ulybin uit Wit-Rusland.

Hij is wel wat ouder, en maakt al veel langer ex librissen: zijn eerste exemplaar dateert van precies twintig jaar geleden.

Ondanks de kwaliteit van zijn werk heeft hij nooit ruime aandacht gekregen, maar met de golf van uitstekende jonge Wit-Russische grafici die nu het voortouw nemen, lijkt ook de interesse voor zijn werk te zijn gegroeid, en prijken er op zijn opuslijst – zie achteraan in dit nummer – ook Nederlandse en Belgische namen.

BIOGRAFIE

De Wit-Rus Aleksandr Ulybin werd op 22 augustus 1970 geboren in de stad Postavy, in de regio Vitebsk. In 1984 ging hij in zijn geboortestad naar de kunstacademie.

Vijf jaar later studeerde hij af aan de kunst- en grafische faculteit van het Staatspedagogisch Instituut van Vitebsk (nu Vitebsk State University).

Aan de kunst- en grafische faculteit van dit beroemde instituut volgde Aleksandr Ulybin een uitgebreid vakkenpakket, waaronder academisch tekenen, aquarelen olieverfschilderen, een inleiding tot de decoratieve en toegepaste kunsten, kunstvormgeving, kunstgeschiedenis, kunstpedagogie en kunstpsychologie.

In het atelier van Leonid Antimonov, een bekende kunstenaar en docent, leerde hij de belangrijkste grafische technieken. Antimonov moedigde hem ook aan om deel te nemen aan tentoonstellingen, om zo zijn eerste creatieve werk aan het publiek te tonen.

Wat de techniek betreft: Aleksandr heeft zich gespecialiseerd in de diepdruk. Hij combineert meestal de ets (C3) met de aquatint (C5) en werkt de platen vaak af met de drogenaald (C4).

HET EX LIBRIS

Ondanks het feit dat het boek in de moderne wereld niet langer de belangrijkste bron van informatie is, beweert Aleksandr dat het zijn betekenis niet zal verliezen: volgens hem is het boek een symbool geworden van de ‘grote’ cultuur en mag het steeds meer als een eliteobject worden beschouwd.

Een ex libris kan het nog specialer maken: dat geeft niet alleen informatie over de eigenaar van het boek, maar ook over de stijl en de visie van de graficus die door de eigenaar wordt aangezocht. Dit maakt het ex libris tot een uniek object.

PREMIEPRENT

In deze kunstenaarsportfolio bieden we u één van de twee vrije etsen aan die Ulybin voor Graphia maakte: Abduction of Europe (De ontvoering van Europa) en Flight (Vlucht).

Het eerste werk is thematisch vergelijkbaar met de populaire roman Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer:

De tweede prent beeldt een relatie in beweging uit. De vrouw bestuurt het vliegtuig (de man) met kordate hand, maar laat tegelijkertijd hartvormige bloempjes naar beneden dwarrelen.

OPUSLIJST

Aan deze portfolio werd ook de opuslijst tot oktober 2019 van Aleksandr Ulybin toegevoegd.

Jaarlijks abonnement, 4 nummers van Graphia

België: € 50

op rekening
IBAN BE92 0689 4147 1923 Belfius op naam van:

Graphia vzw.
Bruin de Beerlaan 23
9111 Belsele
België

andere landen: € 60

bij voorkeur in EURO op rekening
IBAN BE92 0689 4147 1923 Belfius
op naam van:

Graphia vzw.
Bruin de Beerlaan 23
9111 Belsele
België

De volledige artikels kan je lezen in Graphia, tijdschrift voor ex-libriskunst, nummer 69.

Dit prestigieuze tijdschrift in kleurendruk en in A4- formaat is één van de belangrijkste documentatiebronnen over ex-libriskunst in de Nederlandse taal.

Het verschijnt vier keer per jaar. Elke aflevering telt minstens 48 bladzijden en ruim 90 kwaliteitsgetrouwe afbeeldingen.

In de teksten wordt werk van ex-libriskunstenaars voorgesteld, worden trends en activiteiten in de ex-libriswereld besproken en boekmerken inhoudelijk geanalyseerd.

Het blad wil vooruitkijken, maar vergeet niet terug te blikken op historische ontwikkelingen en oude bronnen. Boekmerk wordt eveneens in het buitenland verspreid met samenvattingen in het Duits, Engels, Frans en Italiaans.