# 55 # 56 # 57 # 58 # 59 # 60 # 61 # 62 # 63 # 64 # 65 # 66 # 67 # 68 # 69 # 70 # 2021|1 # 2021|2 # 2021|3 # 2021|4 # 2022|1 # 2022|2 # 2022|3 # 2022|4 # 2023|1 # 2023|2 # 2023|3 # 2023|4 # 2024|1

januari-februari-maart 2017

Ex librissen door bekende kunstenaars uit Zuid-Amerika en Oceanië

Karl Vissers

Dit is meteen de laatste aflevering van een reeks van 15 artikels over het ex-libriswerk van bekende moderne kunstenaars. Sedert het begin van de reeks in Boekmerk 38 (2012) zijn maar liefst 120 grafici de revue gepasseerd van wie minstens één ex libris werd gereproduceerd. In deze afsluiter bespreken we twee Zuid-Amerikanen en vier Australiërs.

De melancholie in het moderne ex libris (Deel 4)

Jack van Peer

In de vorige edities van Boekmerk werd het begrip melancholie en haar thematische aanwezigheid in het hedendaagse ex libris benaderd als een klassiek ziektebeeld (angst, paniek, depressie, waanzin) en als nostalgie of weemoed (treurnis, droefheid, rouw).

In dit vierde deel spits de auteur zich toe op het fenomeen zwartgalligheid (pessimisme, neerslachtigheid, doemgedachten).

Hoge ex-librisprijzen op eBay

Karl Vissers

Het blijft een opmerkelijk fenomeen dat er op eBay voor bepaalde ex librissen excessieve bedragen worden betaald.

Dat heeft niet alleen te maken met de kwaliteit van het blad, soms spelen een heleboel andere factoren een rol.

Over de Gentse grafica Stien Bekaert

Karl Vissers

De Gentse kunstenares Stien Bekaert combineert zelfgemaakte foto’s met gevonden beelden en bewerkt die met allerlei grafische technieken.

Ze zoomt in op bepaalde fragmenten, wijzigt ze en brengt ze in een nieuwe context weer bij elkaar.

Ze houdt van het experiment: waar ze zich aanvankelijk focuste op figuratieve aspecten, is haar werk geëvolueerd naar een zekere abstractie.

Recente ex librissen

In ieder Boekmerk wordt door de redactie een reeks recente boekmerken voorgesteld.

Enk De Kramer stelt tentoon in het IEC te Sint-Niklaas

Els Baetens

Tijdens de Grafiekbiënnale 2017 wordt tussen 22 april en 18 juni in de tentoonstellingszaal van de Zwijgershoek werk van Enk De Kramer voorgesteld.

Over de kunstenaar verscheen in 2014 reeds een bijdrage Boekmerk 43 (p. 23-25).

Els Baetens, medewerkster van de Stedelijke Musea van Sint-Niklaas, leidt de tentoonstelling in.

Over verzamelaar Frans van der Veen (NL)

Jack van Peer

Reeds enkele jaren stonden Frans van der Veen en zijn vrouw Ingrid op het verlanglijstje van de redactie.

Beiden zijn frequente bezoekers van internationale ruilbijeenkomsten. Wie ooit het genoegen had om te ruilen met Frans van der Veen, heeft zich kwalitatief zeker nooit bedrogen gevoeld.

Frans heeft een oog voor kwaliteit en een passie voor technische perfectie, maar hij heeft ook een neus voor vernieuwing.

De Armeense graficus Sahak Chibukhchyan

Karl Vissers

De jonge Armeense graficus Sahak Chibukhchyan (°1989), behaalde in 2014 een masterdiploma aan het departement grafiek van de Academie voor Schone Kunsten in Yerevan.

Als student toonde hij al interesse voor het ex libris en hij is zich stelselmatig in het genre gaan verdiepen.

In 2013 leidde dat onder andere tot een prijs in de in Moskou georganiseerde internationale ex-libriswedstrijd voor jonge kunstenaars. Zijn recente CGD-werk getuigt van een originele stijl en ideeënwereld.

De Chinese graficus Zhao Fangjun

Martin R. Baeyens

Fangjuns oudere werk was figuratief en voelde erg traditioneel aan. In zijn laatste plasticgravures bewandelt Zhao echter nieuwe ex-librispaden.

Met andere kunstpromotoren spant Zhao Fangjun zich ten slotte in om de grafische kunst - in het bijzonder het ex libris - in China te promoten.

Nieuw dichtbundel van Cyriel Gladines

Karl Vissers

Cyriel Gladines’ vijfde dichtbundel De levenden De doden, die via de afbeeldingen van een zevental symbolische ex librissen een link legt tussen de poëzie en het boekmerk, liet op 19 november van het afgelopen jaar een volledige theaterzaal warmlopen.

Tijdens de voorlezing werden de ex librissen die het thema van de betreffende gedichten illustreren, op een groot scherm geprojecteerd.

Jaarlijks abonnement, 4 nummers van Graphia

België: € 50

op rekening
IBAN BE92 0689 4147 1923 Belfius op naam van:

Graphia vzw.
Bruin de Beerlaan 23
9111 Belsele
België

andere landen: € 60

bij voorkeur in EURO op rekening
IBAN BE92 0689 4147 1923 Belfius
op naam van:

Graphia vzw.
Bruin de Beerlaan 23
9111 Belsele
België

De volledige artikels kan je lezen in Graphia, tijdschrift voor ex-libriskunst, nummer 55.

Dit prestigieuze tijdschrift in kleurendruk en in A4- formaat is één van de belangrijkste documentatiebronnen over ex-libriskunst in de Nederlandse taal.

Het verschijnt vier keer per jaar. Elke aflevering telt minstens 48 bladzijden en ruim 90 kwaliteitsgetrouwe afbeeldingen.

In de teksten wordt werk van ex-libriskunstenaars voorgesteld, worden trends en activiteiten in de ex-libriswereld besproken en boekmerken inhoudelijk geanalyseerd.

Het blad wil vooruitkijken, maar vergeet niet terug te blikken op historische ontwikkelingen en oude bronnen. Boekmerk wordt eveneens in het buitenland verspreid met samenvattingen in het Duits, Engels, Frans en Italiaans.