# 55 # 56 # 57 # 58 # 59 # 60 # 61 # 62 # 63 # 64 # 65 # 66 # 67 # 68 # 69 # 70 # 2021|1 # 2021|2 # 2021|3 # 2021|4 # 2022|1 # 2022|2 # 2022|3 # 2022|4 # 2023|1 # 2023|2 # 2023|3 # 2023|4 # 2024|1

April - Mei - Juni 2019

IPSE FECIT (hij heeft het zelf gemaakt)

Kunstenaars maken een Ex Libris voor zichzelf

Aflevering 3

Karl Vissers

Vrouwen blijken veruit het favoriete thema te zijn als grafici een ex libris voor zichzelf maken, daarin verschillen ze niet veel van de doorsnee verzamelaars. Geen toeval wellicht dat haast alle afgebeelde prenten mannelijke ontwerpers hebben gehad.

Een markant ex libris

Een markant (ontwerp voor een )ex libris voor Paul van Ostaijen

Dirk Mattelaer

In de recente tentoonstelling BERLIN 1912-1932 in de Bozar te Brussel hing er een voor een ex-librisliefhebber opmerkelijk werkje: een ontwerp in Oost-DEU).

Het trof de auteur door de typische kubistische stijl en de goede zwart-witverhouding.

Daarnaast hing een getekend portret van de dichter, ook van de hand van Arnold Topp , met de datering ‘1920’, waardoor het aannemelijk is dat het ex libris ook rond dit tijdstip is ontworpen.

Het kinderex-libris: een onontgonnen terrein of een vruchtbare bodem? Deel 5

Jack van Peer

In ons vorige nummer noemden we onze bijdrage ‘het vierde en laatste deel’ van deze serie over het kinderex-libris. Wel, we breien er nog een vijfde aan vast.

De weinig rooskleurige toekomst van het ex libris was het uitgangspunt van deze reeks, en daaraan verbonden we meteen een aantal promotionele inspanningen.

In een ex-libriswedstrijd voor min-vijftienjarigen zagen we het ideale sluitstuk van onze campagne.

Visuele dialogen van Willy Van de Velde

Karl Vissers

Karl Vissers maakte kennis met Willy Van de Velde (°1948) in de Antwerpse galerie Kunstkring Jacques Gorus, waar de afgelopen herfst zijn meest recente grafische werk tentoongesteld werd.

Een reeksje etsen waarin de geest van Peter van Straten leek rond te waren, trok zijn aandacht: het ging telkens om min of meer amoureuze ontmoetingen waarbij geen of erg gebrekkige communicatie plaatsvond.

Grafiek is voor Willy Van de Velde nooit de hoofdzaak geweest, maar de laatste vier jaar heeft hij er opnieuw belangstelling voor opgevat.

In die periode werkte hij zowel maakte hij zowel etsen als aquatinten, droge naalden, kleurenlino’s, houtsneden, litho’s en monotypes.

Op dit ogenblik beschouwt hij het grafische werk als de kern van zijn creatieve productie.

Verzamelaar Erwin Meerkens in de praatstoel

Jack van Peer

Erwin Meerkens is een luchthartig en anekdotisch verteller. Als kleinzoon en zoon van mijnwerkers groeide hij op tussen mannen met zwart omrande ogen, met minder vingers dan de doorsnee burger, en met duizenden putverhalen.

Zelf is Erwin in het onderwijs gestapt, waar hij Nederlands als tweede taal doceert.

Zoals we vaker hoorden, is ook voor Erwin het eerste contact met het ex-librisfenomeen een veeleer toevallig gebeuren.

Wat hem is gaan boeien in het ex libris en in de grafiek in het algemeen, is de manier waarop non-verbaal wordt gecommuniceerd.

Interpretaties van het beeld zijn eindeloos. Niemand ziet hetzelfde en toch weet iedereen waarover het gaat. Met woorden ben je eindig, maar met beelden zijn er nauwelijks limieten.

Alexandru Jakabhazi (Rou): een zoektocht naar symbolische evenwichten

Martin R. Baeyens

Alexandru Jakabházi (°1954) doceert aan de faculteit Schone Kunsten en Design van de West University van het Roemeense Timisoara.

Hij zelf studeerde Schone Kunsten aan de universiteit van Cluj Napoca.

Als we zijn curriculum vitae lezen, zien we een indrukwekkende lijst van onderscheidingen, solo- en groepstentoonstellingen.

Zijn ex-libriswerk gaat van abstractie naar figuratie en omgekeerd. Het begin- en eindpunt zijn ondefinieerbaar en dat maakt het werk van de kunstenaar erg boeiend.

De meeste ex librissen hebben een beperkt kleurgebruik. In de zwart-witcomposities wordt het contrast nog versterkt door de horizontale en verticale puntlijnen.

Men kan deze kunstenaar zeker plaatsen op de shortlist van de belangrijkste grafische kunstenaars in Roemenië.

Alexandr Grigoriev

Alleen cultuur kan onze krankzinnige wereld redden

Karl Vissers

De Wit-Russische kunstenaar Alexandr Grigoriev werd in 1955 in Mazurkas geboren, een plaats die niet meteen een Wikipedia-pagina oplevert.

Vanaf 1976 woont en werkt hij in Brest, waar hij actief is als schilder, beeldhouwer, tekenaar, theaterontwerper, scenarist en graficus.

In 1995 is hij begonnen met het maken van ex librissen, meestal combinaties van ets en aquatint. Regelmatig werd hij voor zijn ex-libriswerk onderscheiden, onder andere in Polen en Rusland.

In 2016 werd hij door de FISAE gelauwerd voor zijn relevante bijdrage aan de ex-libriswereld.

De 22ste internationale ex-libris
en kleingrafiekwedstrijd

Sint-Niklaas 2019

Ward Bohé

Op zondag 14 april werd de biënnale feestelijk geopend in de site Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas.

312 kunstenaars uit 40 landen hebben 760 kunstwerken ingezonden: een lichte aangroei van het deelnemersveld tegenover de vorige editie.

150 werken werden door een zevenkoppige jury zorgvuldig geselecteerd voor de tentoonstelling.

116 kunstwerken worden gereproduceerd in de catalogus die 160 pagina’s telt.

Haar wereldbeeld is mild ironisch, en soms voegt ze een surrealistische toets toe aan haar ontwerpen, zoals vliegende vissen en levende voorwerpen.

De tentoonstelling kan nog tot 1 september 2019 bezocht worden in het IEC / Gerard Gaudaenzaal, Zwijgershoek 14, B-9100 Sint-Niklaas.

Openingsuren

  • 13.30-17.00 uur
  • 13.00-17.00 uur
  • 11.00-17.00 uur

Recente ex librissen

De redactie

In iedere uitgave worden een 10-tal recente ex librissen gepubliceerd die op diverse ruilmomenten werden ontdekt.

Ik zou wel eens willen weten

Hugo Viaene

Een recent ex libris van Onnik Karanfilian voor Hugo Viaene met als titel 4G werpt onmiddellijk een aantal vragen op.

Waarom wordt er een lam op een sokkel afgebeeld?

Gaat het om de skyline van New York? Welke beelden moeten we op de filmrolletjes herkennen?

Met wie is de vrouw aan het communiceren?

Vanwaar haar vreemde kapsel?

Waarop wijzen de stroomdraden?

De titularis van het ex libris bezorgde ons de gepaste verklaring.

We legden de vragen aan de titularis voor, die ons met veel verve een verklaring bezorgde.

Jaarlijks abonnement, 4 nummers van Graphia

België: € 50

op rekening
IBAN BE92 0689 4147 1923 Belfius op naam van:

Graphia vzw.
Bruin de Beerlaan 23
9111 Belsele
België

andere landen: € 60

bij voorkeur in EURO op rekening
IBAN BE92 0689 4147 1923 Belfius
op naam van:

Graphia vzw.
Bruin de Beerlaan 23
9111 Belsele
België

De volledige artikels kan je lezen in Graphia, tijdschrift voor ex-libriskunst, nummer 64.

Dit prestigieuze tijdschrift in kleurendruk en in A4- formaat is één van de belangrijkste documentatiebronnen over ex-libriskunst in de Nederlandse taal.

Het verschijnt vier keer per jaar. Elke aflevering telt minstens 48 bladzijden en ruim 90 kwaliteitsgetrouwe afbeeldingen.

In de teksten wordt werk van ex-libriskunstenaars voorgesteld, worden trends en activiteiten in de ex-libriswereld besproken en boekmerken inhoudelijk geanalyseerd.

Het blad wil vooruitkijken, maar vergeet niet terug te blikken op historische ontwikkelingen en oude bronnen. Boekmerk wordt eveneens in het buitenland verspreid met samenvattingen in het Duits, Engels, Frans en Italiaans.